Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkAutismecenter Syddanmark

Æblehaven

Æblehaven

 

 

Æblehaven er et bo- og aktivitetstilbud, der modtager borgere fra hele landet.

Borgerne på Æblehaven er blinde eller døvblinde og har desuden svær udviklingshæmning, hjerneskade eller senhjerneskade. Borgerne kan desuden have flere problemstillinger som andre komplekse handicaps eller psykiske lidelser som autisme, angst og manier.

Boligen og antal pladser

Æblehaven har 14 pladser og er opdelt i to boenheder; Bakken og Skrænten. Alle lejlighederne har eget køkken og bad.

Bakken har syv lejligheder og et køkkenalrum med en stueafdeling. Hver lejlighed er 37 kvadratmeter med egen terrasse.
Skrænten har syv lejligheder, et fælleskøkken og en fælles stue. Hver lejlighed er 42 kvadratmeter og har egen terrasse. Lejlighederne er bygget, så det er nemt at etablere loftlifte. En af lejlighederne har loftlift.

Æblehaven er indrettet med udgangspunkt i blindepædagogik, hvilket bl.a giver sig udtryk i gelænder og den sansemotoriske udsmykning.

Kost

Æblehaven har eget køkken, hvor der bliver lavet mad til borgerne. Borgerne tilbydes varierede, indbydende og velsmagende måltider. Maden er desuden økologisk.

Måltiderne bliver organiseret efter borgernes individuelle behov. Nogle borgere spiser i lejligheden, mens andre spiser i fællesstuen i små grupper.

Aktiviteter

Hverdagen er struktureret med en høj grad af genkendelighed, så borgerne har de bedste forudsætninger for tryghed og forudsigelighed.  

Borgerne har hver deres egen individuelle dagsplan. For nogle indeholder planen gøremål i Aktiviteten fra kl. 09.30 til kl. 15.00, for andre foregår dagen i botilbuddet på Æblehaven.

Der arrangeres ture efter den enkelte borgers behov. Det kan være små ture omkring Æblehaven eller lidt længere ture. Der giver borgerne mulighed for at få andre sansemæssige oplevelser og bryde den daglige rytme med faste gøremål og ritualer.

En gang om året afholdes ”Æblefestival” med musik og mad for alle borgere på Æblehaven.

Dagtilbuddet Aktiviteten

Dagtilbuddet Aktiviteten er integreret i døgntilbuddet. Borgerne tilbydes aktiviteter, som er relevante for den pågældende. Det kan være en at synge eller få læst historie, et træningsprogram, eller små overskuelige opgaver. Der arbejdes med:
 

 • Sansemotorisk træning og stimulering. Det sker gennem vandseng med lyd stimuli, brug af spabad samt klangmassage.
   
 • Sang og musik, sanseoplevelser med bevægelse og musikinstrumenter. Herunder salmesang, som har en særlig betydning for nogle beboere.
   
 • Ridning, en motorisk sanseoplevelse.
   
 • Ture, hvor borgere og medarbejdere kører sammen på sofacykel eller to-personers el-scooter.
   

Omgivelser

Æblehaven ligger i udkanten af Kolding i skøn natur i skov og ved Kolding Fjord. Æblehaven har en stor have, som er gjort særlig tilgængelig for blinde og med mange sansestimuli. Haven indeholder bl.a.
 

 • Sansehave i højbede med krydderurter, bær og duftende planter
   
 • Pavillon
   
 • Bålhus
   
 • Atriumgård med bassin
   

Pædagogik

Vi arbejder rehabiliterende og med en anerkendende tilgang, med vægt på systematik og en hverdag, som er planlagt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger.

Vi er et specialiseret tilbud med særlig viden om døvblindhed. Vi anvender vores viden ved at
 

 • tage udgangspunkt i, at borgere med døvblindhed har et dobbelt sansetab. Det betyder, at omgivelserne kun eksisterer indenfor en meget begrænset radius eller slet ikke eksisterer.
   
 • anvende forskellige kommunikationsformer særligt taktil/fysisk kommunikation, der giver borgerne mulighed for at begribe den omgivende verden og for at kommunikere med andre. Borgere med døvblindhed bruger især deres krop og hænder, både til udtrykke sig selv og til at modtage/forstå hvad en anden person udtrykker.
   
 • er nærværende, tolker og fortolker borgerens signaler, respekterer borgernes signaler og er åbne for at møde borgeren, hvor vedkommende er. Derved er vi den kompetente partner for borgeren.
   
 • har særlig viden om kompleksiteten i det dobbelte sansetab.
   
 • tage udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveauer og ressourcer.
   
 • arbejde med den fysiske indretning af omgivelserne gennem belysning, taktile orienteringsmærker og akustik.
   

Vi modtager fast supervision fra ”Center for Døvblindhed og Høretab” igennem VISO. Fokus i denne supervision er kommunikation og relationsarbejde i forhold til borger med medfødt døvblindhed. Det forgår ved individuel supervision af medarbejder i relationsarbejdet hos borgeren, gruppesupervisioner med bl.a. video og undervisning.

Vi tager udgangspunkt i pædagogikken ”KRAP”, som står for Kognitiv, Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. Ud fra den kortlægger vi borgernes ressourcer og tilrettelægger vores indsats overfor den enkelte.

Vi har en individuel tilgang til den enkelte. Vi formulerer mål og delmål for borgeren i samarbejde med borger og sagsbehandler.

Borgerindflydelse

Borgerne har selv- og medbestemmelse i forhold til deres eget liv i det omfang, som borgerne formår. Borgernes handicap er komplekse og medfører gennemgribende udviklingsforstyrrelser specielt vedrørende kommunikation og socialt samspil. Dette indebærer, at vi gør en særlig indsats for, at borgerne skal få indflydelse på deres liv. På Æblehaven arbejder vi med støttet selvbestemmelse, idet borgerne kun kan foretage et valg, når medarbejderne har tilrettelagt valget.

Samarbejdet med pårørende

Vi lægger vægt på, at have et miljø, hvor pårørende føler sig velkomne. Vi prioriterer samarbejdet med de pårørende højt, og pårørende er altid velkomne til at komme på besøg.

Hvert år arrangeres en sommerfest for borgerne og pårørende med mad og musik.

På Æblehaven har vi et erstatningsråd, der har 4 møder om året, og sender et nyhedsbrev ud efter møderne. Se vedtægter for erstatningsråd på Æblehaven.

 

Her er en beskrivelse af Æblehaven fra tidsskriftet ”Puls”, der er Region Syddanmarks medarbejder magasin.


Siden er sidst opdateret 16-5-2019
Børne- og Autismecenter