Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkAutismecenter Syddanmark

Kirkevej, Hus A

Boligen og antal pladser

I Hus A er der lejligheder til 14 borgere. Lejlighederne er på cirka 40 kvadratmeter og har tekøkken, bad og toilet samt terrasse. På tilbuddet er der fællesarealer som stue og opholdsrum samt køkken.

Målgruppen

Voksne med autisme. De fleste borgere udviklingsforstyrrelser som følge af tidlig autisme. Det betyder blandt andet, at de har:

  • Mangelfuld deltagelse i socialt samspil
     
  • Omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation
     
  • Udtalte begrænsninger i forhold til aktiviteter og interesser ofte med stereotype adfærdsmønstre til følge.
     

Borgerne har behov for et højt specialiseret tilbud for at få den nødvendige støtte og vejledning.

Kost

Maden til borgerne tilberedes i fælleskøkkenet på Kirkevej. Der tilberedes en varieret kost af gode råvarer. Vi arbejder med en fast 5-ugers madplan, så maden er genkendelig for borgerne. I weekenderne laver huset selv mad. Borgerne hjælper i det omfang de kan.

Kirkevej Hus A

Aktiviteter

Dagligdagen er tilrettelagt i en genkendelig struktur, og det er med til at give ejerskab og tryghed i hverdagen. Faste struktur i dagens program.

Omgivelser

Der er en sansehave ved Kirkevej, hvor der er små afgrænsede rum med gynger, trampolin, drivhus, bålplads med bålhytte samt træer med forskellige slags blade, der giver forskellige sanseoplevelser. Der er ligeledes anlagt område med basket kurv og en bane, hvor der kan køres på mooncars.

Enkelte af borgerne har fastlagte fritidsaktiviteter i ugens løb. Det kan for eksempel være ridning. Aktiviteten kan foregå i små grupper.

Pædagogik

Vi arbejder med udgangspunkt i de pædagogiske metoder TEACCH og KRAP. Læs mere om metoderne.

Vi har en individuel tilgang til den enkelte. Vi laver individuelle støttesystemer, der består af visuelle hjælpesystemer og procesbeskrivelser. Det kan være mobile eller faste tavler eller MoBiDo på en tablet eller en mobiltelefon. Vi formulerer mål og delmål for borgeren i samarbejde med borger og sagsbehandler samt i dialog med forældre/pårørende.

Brugerindflydelse

Borgerne har selv- og medbestemmelse i forhold til deres eget liv i det omfang, som borgerne formår. Den enkelte borger samarbejder med personalet og pårørende om sin egen udvikling. Vi holder ugentlige borgermøder, hvor den enkelte har mulighed for at få indflydelse på hverdagen. For nogle borgere foregår borgermødet som en individuel samtale.

Samarbejdet med pårørende

Vi lægger vægt på, at have et miljø, hvor pårørende føles sig velkomne. Det er dog bedst for borgerne, at besøgene bliver aftalt i forvejen. Pårørende er også velkomne til at aftale et møde/samtale efter behov. Ved ’Individuel-plan-møder’ deltager pårørende, den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Pårørenderåd

På Holmehøj og Kirkevej har vi et pårørenderåd, som omfatter pårørende til borgerne på disse matrikler. Pårørenderådet holder møde ca 4 gange om året. Læs yderligere om pårørenderådet


Siden er sidst opdateret 14-2-2019
Børne- og Autismecenter