Skip til primært indhold

Udviklingsprojekt om aldring og autisme

Hvordan ældes borgere med autisme? Autismediagnosen er stadig forholdsvis ny, og der eksisterer ikke ret meget viden om, hvordan mennesker med autisme ældes.

Derfor er Autismecenter Syddanmark med i et 3½ årigt videnskabende netværksprojekt om autisme og aldring sammen med 4 andre autismetilbud. Det er et samarbejde, hvor praktikere skaber viden om autisme og aldring.

Formålet med projektet er at skabe viden om, hvad der sker når mennesker med autisme bliver ældre og at udvikle metoder til at opretholde en god livskvalitet på trods af ændringer i livsvilkår

De 4 andre tilbud er:

  • Hinnerup Kollegiet
  • Specialområde Autisme (Region Midtjylland), Autismecenter Syddanmark (Region Syddanmark)
  • Højtoft (selvejende), SOVI (Sofiefonden) og Spurvetoften (Vejle Kommune)
  • Børne- og Autismecenter deltager med medarbejdere fra Holmehøj.

Projektet støttes af VELUX FONDEN.

Oplægget fra Skive konferencen 2015, som vi holdt sammen med SOVI, klik her
Artikelsamlingen fra første projektperiode "ændrede hverdage", klik her
Slides - fremlæggelse autisme temadag sep 16, klik her
Pædagogers viden forbedrer sundheden hos ældre med autisme, klik her
Mennesker med autisme bliver også ældre, klik her

APPFWU02V