Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Orange banner med Region Syddanmarks logoRegion SyddanmarkAutismecenter Syddanmark


Kirkevej, Hus C

Hvem kan bo i Hus C på Kirkvej?

Hus C på Kirkevej er et botilbud til voksne med autisme, der har en yderligere særlig adfærd, hvilket kan være udadreagerende, selvskadende og/eller selvstimulerende adfærd. Derved har boligerne karakter af særforanstaltninger.

Læs mere om Autismecenter Syddanmarks specialområder indenfor autisme, klik her.

Hvordan er boligen og de fysiske rammer?

I Hus C er der 6 lejligheder. Lejlighederne er på cirka 40 kvadratmeter og har tekøkken, bad og toilet samt terrasse. Der er fællesarealer som stue, opholdsrum og køkken. De fysiske rammer er planlagt efter målgruppen og derfor er Hus C opbygget med mulighed for tydelig skærmning.

Se video om "lejlighederne" - Kirkevej, Hus C (Bemærk: For at se video, skal du acceptere 3. parts cookies)

Hvordan er hverdagen?

Borgernes dagligdag har en fast og genkendelig struktur, der er planlagt ud fra en den enkeltes behov og forudsætninger. 

De fleste af borgerne i Hus C har et dagtilbud på Kirkevejs værksted. Enkelte borgere har også aktiviteter i botilbuddet i dagtimerne.

Se video om "at lære nyt" - Kirkevej, Hus C (Bemærk: For at se video, skal du acceptere 3. parts cookies)

Hvordan er omgivelserne?

Kirkevej ligger i Kværndrup på Sydfyn. Borgerne støttes i at bruge nærmiljøets muligheder. På Kirkevej er der grønne områder samt en sansehave med afgrænsede rum med gynger, trampolin, drivhus, bålplads med bålhytte samt træer og buske med blade og dufte, der giver forskellige sanseoplevelser. Der er desuden et område med basketkurv og også mulighed for at cykle og køre på rulleskøjter.

Se video om "Sansehaven" - Kirkevej, Hus C (Bemærk: For at se video, skal du acceptere 3. parts cookies)

Hvilken indflydelse har borgerne på hverdagen?

Borgerne har indflydelse på eget liv i det omfang, som de formår. I Hus C arbejder vi systematisk med selvbestemmelse, borgerne støttes i at tage egne valg.

Hvordan er samarbejdet med de pårørende?

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. Pårørende er velkommen til, at aftale et møde/ samtale efter behov. Det er væsentligt at holde kontakt med de pårørende, de er en vigtig ressource, da de er bærere af historien i deres voksne børns liv.

Forældre/ pårørende har mulighed for at deltage i borgerens ’Individuel-plan-møde' sammen med den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Kan pårørende gøre mere? 

Pårørende har også mulighed for at deltage i pårørenderådet.

Læs mere om pårørende samarbejdet, klik her.

Hvordan er maden?

Borgerne betaler til en fælles kostordning og maden er sund og varieret. Maden tilberedes i køkkenet på Kirkevej udfra en fast 5-ugers madplan, så maden er genkendelig for borgerne. I weekenderne samarbejder borgere og medarbejdere om madlavningen, og borgerne deltager i madlavningen i det omfang, som borgerne kan.

Hvordan arbejder personalet?

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og anerkendende tilgang, med metoder som TEACCH, KRAP og Low Arousel. 

Læs mere om hvordan vi arbejder, klik her.


Senest opdateret den 14-04-2021
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring