Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Orange banner med Region Syddanmarks logoRegion SyddanmarkAutismecenter Syddanmark

Autismecenter SyddanmarkpilVi tilbyderpilVores specialområder - autisme

Vores specialområder - autisme

Autismecenter Syddanmark har særlig ekspertise om udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret samt om blinde og døvblinde med en udviklingshæmning eller hjerneskade.

Autisme

Målgruppen for Autismecenter Syddanmark er børn, unge og voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor det autistiske spektrum, herunder infantil autisme, atypisk autisme, GUA og Aspergers syndrom. Målgruppen kan udover autisme også have udviklingshæmning og andre hyppige følgetilstande, som for eksempel angst, depression, opmærksomhedsforstyrrelser og udadreagerende adfærd.

 

Autisme har tre primære kendetegn, som beskriver kernen af autismespektrummet:

  • Mangelfuld forståelse for deltagelse i socialt samspil
  • Omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation
  • Udtalte begrænsninger i forhold til forestillingsevne, hvilket ofte ses gennem indskrænkede aktiviteter og interesser med stereotype adfærdsmønstre til følge

 

Mennesker med autisme har ofte følgende udfordringer:

Forstyrrelse i sanseintegration

Forstyrrelser i sanseintegration kan for mange med autisme føre til udfordringer i hverdagen. For eksempel kan nogle opleve stort ubehag ved høje lyde, stærkt lys, særlige tekstiler og andre sanseoplevelser. Det kan også være svært at mærke og tolke ydre samt indre kropslige fornemmelser.

Konkret tænkning

Konkret tænkning er et vilkår for de fleste mennesker med autisme. Konkret tænkning medfører, at detaljer tillægges afgørende betydning, og man kan have vanskeligt ved at se udover det umiddelbare og konkrete niveau. Dette medfører, at helhederne og nuancerne i samspillet med omverdenen ofte overses.

Mentalisering og socialt samspil

Mentalisering er evnen til at forstå og tolke egne og andres følelser, tanker og intentioner. Mennesker med autisme har ofte  udfordringer med mentalisering og har derfor en begrænset evne til at tage andres perspektiv. Det fører til udfordringer i relationer og samspil med andre mennesker.

Kommunikation

Kommunikation kan have mange former hos mennesker med autisme. Nogle mennesker med autisme har et verbalt sprog, mens andre kommunikerer non-verbalt. Uanset kommunikationsform vil mennesker med autisme ofte opleve svære vanskeligheder i kommunikationen med andre mennesker. Dette skyldes delvist vanskeligheder med konkret tænkning og mentalisering.

Forudsigelighed og struktur

Struktur og forudsigelighed i hverdagen er nødvendigt for mennesker med autisme, fordi autisme medfører nedsat fleksibilitet i tanker og handlinger. For at undgå unødig stress har mennesker med autisme brug for at blive forberedt i god tid inden ændringer og afvigelser.  

 

Læs mere om autisme hos Socialstyrelsen, klik her og Autismeforeningen, klik her

Læs om - hvordan vi arbejder og de pædagogiske metoder, som vi anvender, klik her

 

Særlig viden om ældre med autisme

Autismecenter Syddanmark har deltaget i et projekt med et videnskabende netværk om aldring og autisme. Projektets formål var at udvikle viden og metoder til at hjælpe borgere med autisme til at få, så god en alderdom som muligt.
Læs mere om det videnskabende netværk, klik her

Samt den afsluttende folder fra det vidensskabende netværk her, klik her


Senest opdateret den 18-09-2020
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring