Skip til primært indhold

Nymarksvej 141

På Nymarksvej 141 i Fredericia åbner i 2024 et botilbud efter SEL § 107 for voksne med autisme. Nymarksvej 141 bliver et individuelt tilrettelagt, midlertidigt botilbud til unge voksne med autisme og komorbiditet som f.eks. selvskadende adfærd, OCD, angst, ADHD eller depression.

Gennemtænkte rammer


Nymarksvej 141 har boliger til 7 borgere samt et centralt fællesrum, der vil fungere som indendørs torv. 
På torvet bliver der god plads til spil, madlavning og samvær om andre aktiviteter samt mulighed for at indtage alle, eller en del af måltiderne her.
Der er bliver også plads til at være lidt på sidelinjen af fællesskabet, måske med en bog eller en podcast. Det giver mulighed for at fællesskabet kan vælges til eller fra alt efter dagsform og behov.
Der bliver 4 boliger i forbindelse med torvet samt 3 selvstændigt beliggende boliger med kort sti adgang til torvet.

Lejlighederne


Borgernes lejligheder har køkken, bad / toilet, opholdsrum og mere eller mindre skærmet soveniche.
I direkte forlængelse af opholdsrummet er der en delvist skærmet terrasse. 
Lejlighederne omkring torvet er indrettet som vist på tegningen.

Læs mere om de kommende bygninger på Nymarksvej i Præsentationspjece om Nymarksvej

 

En lejlighed på Nymarksvej 141. Illustration: Weinberg Architects

Individuel tilgang med fokus på kerneopgaven


Der bliver en individuel tilgang, der tager udgangspunkt i  den enkeIte borger og kerneopgaven for Autismecenter Syddanmark:

  • Med afsæt i den enkelte borgeres ressourcer, drømme og håb,
  • styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenhed, for at
  • understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv

For den enkelte borger betyder det at vi altid

  • tager afsæt i ressourcer og udviklingsmuligheder
  • fokuserer på drømme og håb
  • hjælper med at træffe valg på egne præmisser
  • spotter det udviklingspotentiale, som giver mening og er motiverende


Autismeviden omsættes til praksis


Nymarksvej bliver et højt specialiseret, autismetilbud, hvor medarbejderne omsætter viden om strategier og udfordringer for mennesker med autisme til praksis. Medarbejderne opnår de relevante kompetencer gennem kursusforløb ved Viden i Praksis, der er Autismecenter Syddanmarks kursus afdeling. 

Viden i Praksis - kursusafdeling ved Autismecenter Syddanmark

Samarbejde med forældre og pårørende


Forældre og pårørende er vigtige samarbejdspartnere, og vi ønsker at forældre og pårørende føler sig velkomne. 
Forældre og pårørende bliver inviteret til pårørendemøde for alle pårørende ved Autismecenter Syddanmark en gang om året.
Forældre og pårørende har mulighed for at deltage i pårørenderådet.
Pårørendesamarbejde ved Autismecenter Syddanmark

Henriette Lund

Henriette Lund

Afdelingsleder

Holmehøj Hus C og Det gule Hus


40 19 73 77
APPFWU02V