Skip til primært indhold

Botilbud til voksne blinde eller døvblinde

Æblehavens målgruppe er voksne døvblinde eller blinde med udviklingshæmning eller hjerneskade. Æblehaven omfatter et botilbud med integreret dagtilbud.

Kontaktoplysninger

Pia Annette Staugaard

Pia Annette Staugaard

Afdelingsleder

Æblehaven


99 44 30 01

Autismecenter Syddanmark

Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart


99 44 29 29
APPFWU02V