Skip til primært indhold

Botilbud til voksne blinde eller døvblinde

Autismecenter Syddanmark har botilbud til voksne døvblinde og blinde, der også har udviklingshæmning eller medfødt hjerneskade på Æblehaven. Æblehaven er et botilbud med integreret dagtilbud.

Kontaktoplysninger

Pia Annette Staugaard

Pia Annette Staugaard

Afdelingsleder

Æblehaven


99 44 30 01

Autismecenter Syddanmark

Nymarksvej 131, 7000 Fredericia


99 44 29 29
APPFWU02V