Skip til primært indhold

Det Gule Hus

Det Gule Hus er et botilbud i Ringe til voksne med autisme. Målgruppen har brug for hjælp og støtte i dagtimerne, men kan klare sig med en nødtelefon om natten.

Hvem kan bo i Det Gule Hus?

Borgere har autisme, autismelignende træk eller andre udviklingsforstyrrelser der gør, at de profiterer af en autismepædagogisk tilgang. Samtidig har borgerne brug for noget hjælp og støtte i dagtimerne, men kan klare sig med en nødtelefon om natten. Det gule Hus har pladser efter Lov om Social Service §§ 107 og 108.

Boligen og de fysiske rammer

Det Gule Hus har tidligere være en arkitektbolig med egen tegnestue og er nu indrettet med tre lejligheder. Lejlighederne er i varierende størrelse og har tekøkken, bad og toilet. Der er fællesarealer som stue og opholdsrum og køkken samt en stor fælles terrasse. Det er et hjemligt miljø. Det Gule Hus har egen have. Det Gule Hus har bygningsfællesskab med ”Butikken”, hvor borgere og medarbejdere fra Centrumværkstedet sælger egne produkter.

En hverdag med en genkendelig struktur

Som borger kan du forvente en dagligdag med en genkendelig struktur, der er planlagt ud fra dine  behov og forudsætninger.  

Hvad sker der i dagtimerne?

I dagtimerne har borgerne en fast beskæftigelse eller aktivitet, der er planlagt med udgangspunkt i borgernes ressourcer og behov. Det kan være eksempelvis være praktik, flexjob, uddannelse eller Centrumværkstedet.

Læs mere om Centrumværkstedet.

Fritid og faste årlige aktiviteter

Borgernes aktiviteter planlægges ud fra borgernes ønsker. I weekenderne kan der være fælles aktiviteter som film, gaming og rollespil. Borgerne har mulighed for at have fastlagte fritidsaktiviteter i ugens løb.  Så vidt det er muligt, tilbydes borgerne en årlig fælles dagstur. Borgerne betaler selv udgifterne til kost, logi, transport og aktiviteter.

Hvilken indflydelse har jeg på min hverdag og mit liv?

Borgerne har indflydelse på deres eget liv. Vi arbejder for at give borgerne indflydelse på deres eget liv samtidig med at vi arbejder med motivation for at træffe hensigtsmæssige valg. I Det gule Hus arbejder vi systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i de valg, som de træffer.

Samarbejdet med forældre og pårørende

Forældre og pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. Borgerne støttes til selv at lave aftaler om besøg med sine pårørende og venner. Pårørende er også velkomne til at aftale et møde/samtale efter behov.

Forældre og pårørende bliver inviteret til et pårørendemøde for alle pårørende ved Autismecenter Syddanmark en gang om året.

Forældre og pårørende har mulighed for at deltage i pårørenderådet.

Læs mere om pårørendesamarbejdet

Hvordan er maden?

Borgerne betaler til en fælles kostordning. Borgerne har på skift en hjemmedag, hvor de i samarbejde med personalet, står for tilberedning af aftensmaden. Vi har en kostpolitik om, at maden skal være sund og varieret.

Tæt på Ringe

Det Gule Hus ligger i udkanten af Ringe, hvor der er svømmehal, motionscenter, kirke, bowling, rideklub, biograf, museum, bibliotek, café, pub, pizzeria og meget mere. Borgerne støttes i at bruge nærmiljøets muligheder.

Vores faglige tilgang og metoder

Du kan forvente at medarbejderne tager udgangspunkt i dine ønsker og ressourcer. Rehabilitering og en anerkendende tilgang er vores udgangspunkt. Vi arbejder ud fra metoder som TEACCH og KRAP.

Læs mere om vores faglige tilgange og metoder her.

Kontaktoplysninger

Henriette Lund

Henriette Lund

Afdelingsleder

Holmehøj Hus C og Det gule Hus


40 19 73 77
APPFWU02V