Skip til primært indhold

Job ved Autismecenter Syddanmark

Autismecenter Syddanmark er en attraktiv arbejdsplads og vi ønsker at ansætte kvalificerede medarbejdere med de rigtige kompetencer.

Ved Autismecenter Syddanmark har vi specialiseret viden om børn, unge og voksne indenfor autismespektret samt om døvblinde med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Som nyansat modtager du et introduktionsforløb, hvor du får en grundig introduktion til borgerne og  kendskab til vores faglige metoder og tilgange samt vores kerneopgave og strategi.

Vi har systematisk kompetenceudvikling med årlige temadage for alle medarbejdere i centret, regelmæssig supervision samt mulighed for både interne og eksterne kurser og efteruddannelser. Vi har vores egen kursusafdeling, Viden i Praksis, der bl.a. udbyder kurser om autisme. 

Ved Autismecenter Syddanmark ønsker vi et godt og trygt arbejdsmiljø for alle, og i hverdagen tager vi hensyn til hinanden og hjælper hinanden. Trivsel og arbejdsmiljø er vigtigt, og vi arbejder for at alle kan få arbejdslivet og privatlivet til at fungere. Samtidig er vi ansat for at støtte borgerne, og det er nødvendigt med personale i alle døgnets 24 timer på alle afdelinger hver dag.

Læs mere om vores kerneopgave og strategi.

Hvis du har søgt et job ved Autismecenter Syddanmark og bliver indkaldt til samtale, så kan du forvente at ansættelsesudvalget består af nærmeste leder, evt. teamkoordinator, den lokale TR eller tillidsvalgte samt muligvis endnu en repræsentant for afdelingen. Hvis du har søgt et job som afdelingsleder, så vil der også deltage pårørende og evt. en rekrutteringskonsulent i samtalen.

Når der er et ledig job ved Autismecenter Syddanmark bliver det offentliggjort på - Ledige job i Region Syddanmark.

Terrassen ved administrationen på Holmehøj

Autismecenter Syddanmark

Nymarksvej 131, 7000 Fredericia


99 44 29 29
APPFWU02V