Skip til primært indhold

Nymarksvej 135 og 139

På Nymarksvej i Fredericia åbner i 2024 et botilbud efter SEL § 108 for 14 voksne, der både har en autismediagnose og et udviklingshandicap.

De fysiske rammer er nøje gennemtænkte

Boligerne er opdelt i to bo-grupper, hvor 14 borgere får et hjem. I byggeriet er der lagt vægt på, at rammerne skal understøtte den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb samt mulighed for at indgå i et fællesskab. Det er både i den overordnede arkitektur, indretningen samt farve- og materialevalg.
Med en autismediagnose følger oftest et forhøjet stressniveau. Fra forskningen ved vi, at naturens materialer og farver virker stressreducerende. Derfor er materialerne gennemtænkte og udvalgte til at kunne danne en harmonisk helhed. Det gælder alle materialer fra farver på vægge, gulve og lofter.

Overgangszoner og fællesrum

Der bliver overgangszoner mellem lejligheder og fællesområder, hvor det er muligt at være på kanten af fællesskabet. Det øger chancen for, at man i perioder har overskud til at vælge fællesskabet til, når man har en tryg base.
Fællesrummene giver mulighed for samvær i større eller mindre grupper, alt efter dagsform og behov. Der er fælles opholds- og spisestue samt flere aktivitetsrum, der åbner op for individuelle aktiviteter eller interesse baserede aktiviteter i små eller store grupper.

Lejlighederne

Borgernes lejligheder har køkken, bad / toilet, opholdsrum og mere eller mindre skærmet soveniche.
Der en delvist skærmet terrasse i direkte forlængelse af opholdsrummet. 

Læs mere om de kommende bygninger på Nymarksvej i Præsentationspjece om Nymarksvej i Fredericia

Autismecenter Nymarksvej som det kommer til at se ud fra oven. Illustration: Weinberg Architects

Nymarksvej ligger lige i udkanten af Fredericia med let adgang til både naturen og byen. Illustration: Weinberg Architects

Individuel tilgang med fokus på kerneopgaven

Samarbejdet med borgerne tager udgangspunkt i den enkeIte borger og kerneopgaven for Autismecenter Syddanmark:

Med afsæt i den enkelte borgeres ressourcer, drømme og håb, styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenhed, for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv.
For den enkelte borger betyder det at vi altid tager afsæt i ressourcer og udviklingsmuligheder
fokuserer på drømme og håb hjælper med at træffe valg på egne præmisser
spotter det udviklingspotentiale, som giver mening og er motiverende
Kerneopgaven danner retning for den faglige indsats og samarbejdet med borgerne hver eneste dag. Det omsættes til praksis i samarbejde med den enkelte borger, hvor der tages udgangspunkt i borgerens  forudsætninger, håb og drømme. 

Autismeviden omsættes til praksis


Nymarksvej bliver et højt specialiseret, autismetilbud, hvor medarbejderne omsætter viden om strategier og udfordringer for mennesker med autisme til praksis. Medarbejderne opnår de relevante kompetencer gennem kursusforløb ved Viden i Praksis, der er Autismecenter Syddanmarks kursusafdeling.
Viden i Praksis - kursusafdeling ved Autismecenter Syddanmark 

Illustration: Weinberg Architects

Nymarksvej får udearealer med stisystemer. Illustration: Weinberg Architects

Hverdagen


Det er ambitionen, at hver enkelt borger på Nymarksvej har, ikke blot en bolig, men et hjem. Hjem er for os alle et sted, hvor vi får opfyldt de fleste basale behov. Hjem er også et sted, hvor føler os trygge, hvor vi beskæftiger os med ting vi finder glæde ved, som inspirerer os. Endelig er hjem et sted, hvor vi kun sjældent bliver udsat for situationer vi ikke kan håndtere. Sådan skal det også være på Nymarksvej. 
En harmonisk og indholdsfyldt hverdag vil derfor tage sig ganske forskelligt ud for den enkelte.  

Måltiderne


Måltiderne er en vigtig del af hverdagen. En del af måltiderne vil blive lavet i et centralt køkken, mens andre måltider tilberedes i bogruppernes køkkener, så duften fortæller, at nu er det snart spisetid. For de borgere der ønsker at tilberede og spise f.eks. morgenmaden i egen bolig, er det også en mulighed, da der er køkkener i alle lejligheder.

Samarbejdet med forældre og pårørende


Forældre og pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. 
Forældre og pårørende bliver inviteret til et pårørendemøde for alle pårørende ved Autismecenter Syddanmark en gang om året. Forældre og pårørende har mulighed for at deltage i pårørenderådet.
Pårørendesamarbejde ved Autismecenter Syddanmark

 

Henriette Lund

Henriette Lund

Afdelingsleder

Holmehøj Hus C og Det gule Hus


40 19 73 77
APPFWU01V