Skip til primært indhold

Kerneopgave og strategi

Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenheden, for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv.

For den enkelte borger betyder det, at vi altid

  • tager afsæt i ressourcer og udviklingsmuligheder
  • fokuserer på drømme og håb
  • hjælper med at træffe valg på egne præmisser
  • spotter det udviklingspotentiale, som giver mening og er motiverende

Socialområdets strategiske grundlag sætter retningen for socialområdets udvikling i de kommende år. Grundlaget indeholder en vision og mission for socialområdet samt en række overordnede temaer for udviklingen.

 

Autismecenter Syddanmark

Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart


99 44 29 29
APPFWU02V