Skip til primært indhold

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager sundhedsfaglige tilsyn på tilbud på det sociale område. 

Tilsynene indeholder elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale. Tilsynene anvender en række målepunkter som rettesnor for besøget.

Rapporterne fra styrelsens tilsynsbesøg kan læses her på hjemmesiden.

Her er Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed Holmehøj september 2022

Og tilsyn på Æblehaven d. 27. juni 2019, her er et resume fra besøget. 

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerhed på styrelsens hjemmeside.

 

Autismecenter Syddanmark

Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart


99 44 29 29
APPFWU02V