Skip til primært indhold

Undervisning, supervision og vejledning

Vi tilbyder specialviden om autisme og autismepædagogik. 

Et tilbud, der målrettes jeres ønsker og behov.

Indholdet og omfanget fastlægges ud fra jeres ønsker og behov. Supervision, vejledning og undervisning tilrettelægges, så du kan anvende det i dit arbejdsliv som lærer, pædagog og socialrådgiver eller i jeres hverdag som familie.

Læs mere om mulighederne samt vores kursus afdeling Viden i Praksis

ADHD, ADD og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mennesker med ADHD, ADD eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser og mennesker, der ikke nødvendigvis har en autismediagnose, kan også have gavn af autismepædagogik. Derfor kan vores supervision, vejledning og undervisning også tilpasses andre målgrupper.

Det faglige indhold

Supervision, vejledning og undervisning kan omfatte autismefaglige forhold og den enkeltes livsomstændigheder. Vi tilbyder viden om og forståelse for børn, unge og voksne med autisme, herunder grundlæggende indsigt i autismediagnoserne samt følgetilstande og komorbiditet.

Vi har altid fokus på den enkelte. Dette indebærer at tilpasse den pædagogiske tilgang i forhold til det enkelte menneske for at give mulighed for udvikling indenfor rammerne af forudsigelighed og ensartethed.

Vi kan foreslå nedenstående konkrete emner, men vil altid tilpasse til jeres behov:

  • Autismepædagogiske metoder som TEACCH, KRAP og Low Arousel.
  • ​​Konkrete arbejdsredskaber som sociale historier, boardmaker, KAT-kassen mm.
  • Psykoedukation til grupper, enkeltpersoner eller familier. Psykoedukation bidrager til indsigt i, hvordan autismen har betydning for den enkelte.
  • Viden om hjernens sammensætning og funktioner.
  • PDA-profil og tilgang. PDA (Pathological Demand Avoidance) kaldes på dansk Ekstrem Kravafvisende Adfærd.
  • Struktur og forudsigelighed som redskab til udvikling. Vi tilbyder en pallette af tilgange, der kan bidrage til udvikling i fastlåste situationer og perioder.
  • Stress og sansepåvirkninger. Sanseforstyrrelser er ofte meget generende og kan være en konstant stressfaktor, der virker hæmmende for den enkeltes livskvalitet.

Listen er ikke udtømmende

Fagpersoner med formidlingsevner og praksiserfaring

Alle undervisere er fagpersoner, der både har formidlingserfaring og stor erfaring indenfor autismeområdet.

Kontaktoplysninger

Afdelingsleder Kirsten Tastesen

Kirsten Dyrendal Tastesen

Afdelingsleder


30 36 09 46

Autismecenter Syddanmark

Nymarksvej 131, 7000 Fredericia


99 44 29 29
APPFWU01V