Skip til primært indhold

Pårørendepolitik

Formålet med vores pårørendepolitik er primært at opretholde og videreudvikle et velfungerende samarbejde til glæde for borgerne, pårørende og personale

Pårørendepolitikkens overordnede formål er:

  • At opretholde og videreudvikle et velfungerende samarbejde til glæde for borgerne, pårørende og personale.
  • At samarbejdet tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov og i respekt for borgernes selvbestemmelsesret.
  • At skabe de bedst mulige betingelser for et godt og indholdsrigt liv for den enkelte borger præget af frugtbare oplevelser og glæde.
  • At skabe en tryg og overskuelig hverdag under størst mulig hensyntagen til borgernes individuelle forskelligheder

Generelt bygger samarbejdet på klare aftaler om opgavefordeling og kompetencer. Forventningsafklaringen må løbende justeres i åben dialog for at undgå uhensigtsmæssige situationer.

I forhold til den enkelte borger etableres der så tidligt som muligt samarbejde mellem ledelse, personale og pårørende ud fra borgerens behov og ønsker.

De pårørendes viden og erfaringer inddrages i en sammenhængende og gensidig information mellem pårørende og personale. De pårørende inddrages og/eller informeres i forbindelse med alle usædvanlige hændelser som ændringer i borgerens sinds- og heldbredstilstand, planlægning og gennemførelse af udviklingstiltag og besøg udefra.

Pårørenderådet varetager borgernes og de pårørendes interesser, samarbejder med ledelsen om overordnede målsætninger og støtter centerets udvikling.

Rådet inddrages i centrale forhold med betydning for borgerne som angivet rådets vedtægter. Rådet arbejder efter dets vedtægter. Referater udsendes til alle pårørende og findes også på centerets hjemmeside.

Pårørenderådet foretager årligt en evaluering på målopfyldelse i dialogform på et centerpårørenderådsmøde. Der kan løbende opsættes nye initiativer og mål.

Pårørenderådet samarbejder med ledelse og personale om at skabe forståelse for mennesker med autismespektrumforstyrrelser – deres særpræg, kvaliteter og behov – i debatten i det offentlige rum.

Generelt kan pårørende støtte personalet ved forberedelse og gennemførelse af arrangementer og tage initiativ til møder og arrangementer for pårørende.

APPFWU02V