Skip til primært indhold

Kirkevej, Hus C

Hus C på Kirkevej er et botilbud til voksne med autisme og yderligere særlig adfærd, hvilket kan være udadreagerende, selvskadende og/eller selvstimulerende adfærd. Normeringen er ofte 1:1 i Hus C.

Hvem kan bo på i Hus C på Kirkevej?

Hus C på Kirkevej er et botilbud til voksne med autisme, der har en også har særlig adfærd, hvilket kan være udadreagerende, selvskadende og/eller selvstimulerende adfærd. Derved har boligerne karakter af særforanstaltninger. Hus C på Kirkevej har pladser efter Lov om Social Service §§ 107 og 108.

Boligen og de fysiske rammer

I Hus C er der 6 lejligheder. Lejlighederne er på cirka 40 kvadratmeter og har tekøkken, bad og toilet samt terrasse. Der er fællesarealer som stue, opholdsrum og køkken. De fysiske rammer er planlagt efter målgruppen og derfor er Hus C opbygget med mulighed for tydelig skærmning. Boligerne har karakter af særforanstaltninger.

Se video om lejlighederne - Kirkevej, Hus C (Bemærk: For at se video, skal du acceptere 3. parts cookies).

En hverdag med en genkendelig struktur

Borgernes dagligdag har en fast og genkendelig struktur, der er planlagt ud fra en den enkeltes behov og forudsætninger. 

De fleste af borgerne i Hus C har et dagtilbud på Kirkevejs værksted. Enkelte borgere har også aktiviteter i botilbuddet i dagtimerne.

Omgivelserne

Kirkevej ligger i Kværndrup på Sydfyn. Borgerne støttes i at bruge nærmiljøets muligheder. På Kirkevej er der grønne områder samt en sansehave med afgrænsede rum med gynger, trampolin, drivhus, bålplads med bålhytte samt træer og buske med blade og dufte, der giver forskellige sanseoplevelser. Der er desuden et område med basketkurv og også mulighed for at cykle og køre på rulleskøjter.

Se video om "Sansehaven" - Kirkevej, Hus C (Bemærk: For at se video, skal du acceptere 3. parts cookies).

Hvilken indflydelse har borgerne på hverdagen?

Borgerne har indflydelse på eget liv i det omfang, som de formår. I Hus C arbejder vi systematisk med selvbestemmelse, borgerne støttes i at tage egne valg.

Samarbejde med forældre og pårørende

Forældre og pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. Pårørende er velkommen til, at aftale et møde/ samtale efter behov. Det er væsentligt at holde kontakt med de pårørende, de er en vigtig ressource, bl.a. fordi pårørende er bærere af historien i deres voksne børns liv.

Forældre/ pårørende har mulighed for at deltage i borgerens ’Individuel-plan-møde' sammen med den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Pårørende har også mulighed for at deltage i pårørenderådet.

Læs mere om pårørende samarbejdet, klik her.

Hvordan er maden?

Borgerne betaler til en fælles kostordning og maden er sund og varieret. Maden tilberedes i køkkenet på Kirkevej ud fra en fast 5-ugers madplan, så maden er genkendelig for borgerne. I weekenderne samarbejder borgere og medarbejdere om madlavningen, og borgerne deltager i madlavningen i det omfang, som borgerne kan.

Vores faglige metoder og tilgange

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og anerkendende tilgang, med metoder som TEACCH, KRAP og Low Arousel.

Læs mere om vores faglige metoder og tilgange her.

Kontaktoplysninger

Rikke Greve Wilkens

Rikke Greve Wilkens

Afdelingsleder

Kirkevej


24 67 61 26
Stina Bjergard Arildslund

Stina Bjergård Arildslund

Afdelingsleder

Kirkevej


21 49 37 61

Autismecenter Syddanmark

Nymarksvej 131, 7000 Fredericia


99 44 29 29
APPFWU01V