Skip til primært indhold

Autismeviden Modul 2 - sanser

1-dags kursus i sansernes betydning ved autismespektrum forstyrrelse. Mange mennesker med autisme oplever forstyrret eller særegen sansebearbejdning, hvilket har stor betydning for adfærd og trivsel.

Hvad er sanser? Hvordan fungerer sanserne? Hvordan forstår vi bedst en anderledes sansebearbejdning? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vil blive belyst i løbet af dagen. Samtidig holder vi et skarpt fokus på, hvilke handlemuligheder sanserne kan åbne for, når vi er omkring mennesker med autisme.

Undervisningen veksler mellem teori og øvelser. Ved afslutning af kursusdagen har du opnået erfaring med metoder, som vil være relevante at implementere i din dagligdag.

Deltagere

Kurset er målrettet fagpersoner såsom pædagoger, lærere, pædagogiske assistenter, SOSU-assistenter og lignende.

Der er plads til maksimalt 20 deltagere pr. hold.

Undervisere

Kurset afholdes af to erfarne undervisere med flere års erfaring fra det specialiserede autismeområde.

Underviserne har med pædagogisk og psykologisk baggrund mulighed for at komme med en bred vifte af specialiseret viden og inputs.

APPFWU02V