Skip til primært indhold

Matchningsteamet


29 20 10 67 eller 24 45 54 57

Mere information:
Henvendelser om pladser på den sikrede institution Egely og visitation, foregår via Egelys socialrådgiver, som kan kontaktes hele døgnet på tlf.: 99 44 21 00

Henvendelser om pladser på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi foregår direkte til centret på tlf.: 99 44 34 00

Autismecenter Syddanmark

Nymarksvej 131, 7000 Fredericia


99 44 29 29
APPFWU01V