Skip til primært indhold

Vores specialområder - døvblindhed

Døvblindhed er et dobbelt sansetab med både syns- og hørenedsættelse.

Døvblindhed kan både være medfødt og erhvervet. Livet som døvblind omfatter svære udfordringer i forhold til bl.a. kommunikation.

Døvblindhed omfatter mennesker, der er helt blinde og døve samt mennesker med forskellige grader af syns- og hørenedsættelser (blind med lyssans, svagsynet eller stærkt svagsynet), og som ikke kan korrigeres med briller, lup, eller andre hjælpemidler.

Ved Autismecenter Syddanmark er det Æblehaven i Kolding, der har særlig viden om døvblindhed og har det dobbelte sansetab er det primære specialområde. På Æblehaven har mange af borgerne også andre syndromer eller særlige træk.

Det kan eksempelvis være: 

 • Angelman syndrom
  Borgere med Angelman syndrom har særlige ansigtstræk, forsinket motorisk udvikling, manglende sprogudvikling, epilepsi, rykvise bevægelser, et meget lille søvnbehov samt spiseproblemer. Borgere med Angelman opleves ofte smilende og med viftende håndbevægelser, især ved begejstring. En overskuelig dagligdag er vigtig for borgere med Angelman, og derfor er metoder der bidrager med struktur og ensartethed meget anvendelige. 
 • Ekkolali
  Ekkolali er en gentagelsespræget adfærd, hvor de sidste ord eller sætninger, som borgeren hører gentages. Gentagelserne er en del af borgerens kommunikation. Gentagelser kan fungere som en strategi til at reducere ængstelse eller symptomer på ængstelse. Derfor kan gentagelserne fungere som en beroligende faktor.
 • Føllings Syndrom/PKU
  Føllings Syndrom eller PKU (Phenylketonuri) kan føre til svær hjerneskade og epilepsi, hvis den ikke bliver behandlet tidligt i livet. Borgere med Føllings syndrom skal have speciel kost ud fra en individuel plan og skal også have et særligt ernæringstilskud. 
 • OCD
  OCD (Obsessive Compulsive Disorder) medfører tvangstanker eller tvangshandlinger, der kan skyldes en kombination af psykologiske og neurobiologiske årsager. OCD kan give sig udtryk som ritualer med bestemte mønstre og ved at borgerne opbygger bestemte systemer.

Autismecenter Syddanmark

Nymarksvej 131, 7000 Fredericia


99 44 29 29
APPFWU01V