Skip til primært indhold

Kirkevej, Hus A

Hus A på Kirkevej er et botilbud i Kværndrup til unge voksne med autisme. Borgerne har autisme, eller autismelignende træk, og behov for et højt specialiseret tilbud.

Hvem kan bo på i Hus A på Kirkevej?

Borgerne har autisme, autismelignende træk eller andre udviklingsforstyrrelser. Borgerne har behov for et højt specialiseret tilbud for at få den nødvendige støtte og vejledning. Hus A på Kirkevej har pladser efter Lov om Social Service §§ 107 og 108.

Læs mere om Autismecenter Syddanmarks specialområder indenfor autisme, klik her.

Boligen og de fysiske rammer

I Hus A er der lejligheder til 14 borgere, huset er delt i 2 med 7 borgere i hver afdeling. Lejlighederne er på cirka 40 kvadratmeter og har tekøkken, bad og toilet samt terrasse. Der er fællesarealer med stue, opholdsrum og køkken.

Er hverdag med en genkendelig struktur

Borgerne kan forvente en dagligdag med en genkendelig struktur, der er planlagt ud fra egne behov og forudsætninger. Der kan være fastlagte ugentlige fritidsaktiviteter, som for eksempel ridning og bowling, som foregår i små grupper. 

De fleste af borgerne i Hus A har et dagtilbud på værkstedet på Kirkevej. Enkelte borgere har også aktiviteter i botilbuddet i dagtimerne.

Læs mere om værkstedet.

Hvilken indflydelse har borgerne på hverdagen?

Borgerne har indflydelse på eget liv i det omfang, som de formår. I Hus A arbejder vi systematisk med selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage egne valg, som er tilpasset den enkelte.

Samarbejdet med forældre og pårørende

Forældre og pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. Pårørende er velkommen til, at aftale et møde/ samtale efter behov. Det er væsentligt at holde kontakt med de pårørende, de er en vigtig ressource, bl.a. fordi pårørende er bærere af historien i deres voksne børns liv.

Hvis borgeren giver samtykke, så har forældre/pårørende mulighed for at deltage i borgerens ’Individuel-plan-møde' sammen med den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Pårørende har også mulighed for at deltage i pårørenderådet.

Læs mere om pårørende samarbejdet, klik her.

Hvordan er maden?

Borgerne kan betale i den fælles kostordning, hvor maden er sund og varieret. Maden tilberedes i køkkenet på Kirkevej ud fra en fast 5-ugers madplan, så maden er genkendelig for borgerne. I weekenderne samarbejder borgere og medarbejdere om madlavningen, og borgerne deltager i madlavningen i det omfang, som borgerne kan.

Hvordan er omgivelserne?
Kirkevej ligger i Kværndrup på Sydfyn. Borgerne støttes i at bruge nærmiljøets muligheder. På Kirkevej er der grønne områder samt en sansehave med afgrænsede rum med gynger, trampolin, drivhus, bålplads med bålhytte samt træer og buske med blade og dufte, der giver forskellige sanseoplevelser. Der er desuden et område med basketkurv og også mulighed for at cykle og køre på rulleskøjter.

Vores faglige metoder og tilgange

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og anerkendende tilgang, med metoder som TEACCH, KRAP og Low Arousel. Læs mere vores faglige metoder og tilgange her.

Kontaktoplysninger

Rikke Greve Wilkens

Rikke Greve Wilkens

Afdelingsleder

Kirkevej


24 67 61 26
Stina Bjergard Arildslund

Stina Bjergård Arildslund

Afdelingsleder

Kirkevej


21 49 37 61
APPFWU02V