Skip til primært indhold

Holmehøj

Holmehøj er et botilbud i Ringe til voksne med autisme. Borgerne har autisme eller autismelignende træk, og profiterer af en autismepædagogisk tilgang med struktur og genkendelighed.

Hvem kan bo på Holmehøj?

Borgere som har autisme, autismelignende træk eller andre udviklingsforstyrrelser der gør, at de profiterer af en autismepædagogisk tilgang i et miljø med struktur og genkendelighed. Holmehøj er et botilbud med døgnbemanding med ydelser efter Lov om Social Service §§ 85, hvor borgerne bor efter Almenboliglovens § 105. 

Læs mere om Autismecenter Syddanmarks viden om autisme her.

Boligen og de fysiske rammer

Holmehøj består af Hus B og Hus C, der hver har otte lejligheder. Lejlighederne er på cirka 40 kvadratmeter og har tekøkken, bad og toilet samt egen terrasse. Der er fællesarealer som stue og opholdsrum samt køkken. Det er et miljø med struktur, genkendelighed og tryghed.

En hverdag med en genkendelig struktur

Som borger kan du forvente en dagligdag med en genkendelig struktur, der er planlagt ud fra dine behov og forudsætninger.

I dagtimerne har de fleste af borgerne på Holmehøj et dagtilbud på Centrumværkstedet. Enkelte borgere har aktiviteter på Holmehøj i dagtimerne. 

Læs mere om Centrumværkstedet.

På Holmehøj er borgerne med i den lokale gymnastikforening

Igennem 20 år har nogle af borgerne på Holmehøj været med i den lokale gymnastik- og
idrætsforening, hvor de mødes hver tirsdag for at gå til gymnastik. Det gør de sammen med
Mette Foged, der er frivillig instruktør for holdet og tidligere afdelingsleder i Det gule Hus på
Autismecenteret. Der er en årlig opvisning, hvor pårørende inviteres.

Klub hver mandag samt faste årlige aktiviteter

Hver mandag aften har borgerne mulighed for at være i en intern klub på Centrumværkstedet. Borgerne betaler selv udgifterne til kost, logi, transport og aktiviteter. Vi har faste årlige traditioner som Sct. Hans fest, efterårsfest samt julehygge i Hus B og påskehygge i Hus C. Borgernes aktiviteter planlægges ud fra den enkeltes ønsker og sammen med den enkelte. Der er borgere der dyrker bowling, ridning, svømning og gymnastik. Aktiviteterne foregår oftest i små grupper eventuelt på tværs af afdelingerne. Pædagogisk ledsagelse til ture for små grupper af borgere, kan tilbydes i begrænset omfang.

Indflydelse på eget liv

Borgerne har indflydelse på deres eget liv i det omfang, som borgerne formår. På Holmehøj arbejder vi systematisk med selv- og medbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg i dagligdagen.

Samarbejdet med forældre og pårørende

Pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. Det er dog bedst for borgerne, at besøgene bliver aftalt i forvejen. Pårørende er også velkomne til at aftale et møde/samtale efter behov.

Forældre og pårørende bliver inviteret til pårørendemøde to gange om året samt, forskellige arrangementer i husene. Hvis borgeren giver samtykke, så har forældre/pårørende mulighed for at deltage i borgerens 'Individuel-plan-møde' sammen med den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Pårørende har også mulighed for at deltage i pårørenderådet.

Læs mere om pårørende samarbejdet, klik her.

Hvordan er maden?

Som borger har man mulighed for at deltage i den fælles kostordning. Borgerne har på skift en hjemmedag, hvor borgeren har mulighed for i samarbejde med personalet, at hjælpe med tilberedning af aftensmaden. Vi har en kostpolitik om, at maden skal være sund og varieret.

Nærmiljø

Holmehøj ligger i udkanten af Ringe, hvor der er svømmehal, motionscenter, kirke, bowling, rideklub, biograf, museum, bibliotek, café, pub, pizzeria og meget mere. Borgerne støttes i at bruge nærmiljøets muligheder. Flere af borgerne har fastlagte fritidsaktiviteter i ugens løb. Ved Holmehøj er der en hjertesti langs bygningerne med sanseoplevelser, musikinstrumenter i træ, træstammer til balanceøvelser, en gynge samt en trampolin. Ved Holmehøj er der også en lille samling af træer med en bålplads. 

Vores faglige metoder og tilgange

På Holmehøj arbejder vi ud fra en anderkendende tilgang med fokus på indflydelse på eget liv. Vi arbejder ud fra pædagogiske metoder som TEACCH og KRAP. 

Læs mere om vores faglige metoder og tilgange her

Kontaktoplysninger

Lisa Vinther Hansen

Lisa Vinther Hansen

Afdelingsleder

Holmehøj Hus B og Centrumværkstedet


23 49 66 72
Tanja.Rokahr.Milwertz@rsyd.dk

Tanja Rokahr Milwertz

Afdelingsleder

Holmehøj Hus C og Det gule Hus


20 55 19 13

Autismecenter Syddanmark

Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart


99 44 29 29
APPFWU01V