Skip til primært indhold

Kirkevej, Aktivitets- og samværstilbuddet

Aktivitets- og samværstilbuddet på Kirkevej er primært for de borgere, der bor på Kirkevej. Borgerne har autisme eller autismelignende træk.

Hvem kan få et dagtilbud på aktivitets- og samværstilbuddet  på Kirkevej?

Borgere som har autisme, autismelignende træk eller andre udviklingsforstyrrelser der gør, at de profiterer af en autismepædagogisk tilgang i et miljø med struktur og genkendelighed. Aktivitets- og samværstilbuddet på Kirkevej har pladser efter Lov om Social Service § 104.

En hverdag med en genkendelig struktur

Dagligdagen er tilrettelagt i en genkendelig struktur. Aktivitets- og samværstilbuddet giver et varieret og udviklende dagtilbud, der er målrettet den enkelte.

Processen er vigtigere end produktet, men i hverdagen tager vi udgangspunkt i de ting vi producerer. Vi har sy- og væveværksted, kreativværksted, træværksted, sanserum, naturværksted, motionsrum samt motionshold, der foregår ude af huset, køkken med mulighed for ADL træning (Almindelig Dagligdags Læring). Der er også mulighed for gå- og busture, udflugter, cykelture, ridning og svømning. Hver formiddag og hver eftermiddag er der 4-5 forskellige aktiviteter.

Hvilken indflydelse har jeg på min hverdag?

Borgerne har indflydelse på eget liv i det omfang, som borgerne formår. Vi arbejder på, at give borgerne indflydelse på eget liv, også selvom borgerens handicap medfører begrænsninger i muligheden for indflydelse. Vi arbejder systematisk med støttet selvbestemmelse, hvor borgerne støttes i at foretage valg, ved at medarbejderne tilrettelægger muligheder for at vælge.

Samarbejde med forældre og pårørende

Forældre og pårørende er vigtige samarbejdspartnere og vi ønsker at pårørende føler sig velkomne. Det er dog bedst for borgerne, at besøgene bliver aftalt i forvejen. Pårørende er også velkomne til at aftale et møde/samtale efter behov.
Forældre/pårørende har mulighed for at deltage i borgerens ’Individuel-plan-møde" sammen med den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Pårørende har mulighed for at deltage i pårørenderådet.

Læs mere om pårørende samarbejdet, klik her.

Hvordan er omgivelserne og de fysiske rammer?

Aktivitets- og samværstilbuddet er en særskilt bygning. Aktivitets- og samværstilbuddet er forbundet med Hus A og Hus C med flisegange, så borgerne har mulighed for selv og gå frem og tilbage. Borgerne indgår i mindre fællesskaber i de forskellige aktiviteter. Ved pauser og ved frokost er der mulighed for og sidde sammen eller i eget pauserum.

Kirkevej ligger i Kværndrup på Sydfyn. Borgerne støttes i at bruge nærmiljøets muligheder. På Kirkevej er der grønne områder samt en sansehave med afgrænsede rum med gynger, trampolin, drivhus, bålplads med bålhytte samt træer og buske med blade og dufte, der giver forskellige sanseoplevelser. Der er desuden et område med basketkurv og også mulighed for at cykle og køre på rulleskøjter.

Læs mere vores faglige metoder og tilgange her.

At støtte den enkelte borger i en alsidig udvikling og at styrke borgerens færdigheder er målet med arbejdet på værkstedet. Medarbejderne på aktivitets- og samværstilbuddet samarbejder med medarbejderne i Hus A og Hus C om, at give alle borgerne de mest optimale muligheder i hverdagen.
Vi bruger individuelle støttesystemer, det kan være på en mobiltelefon, en tablet eller tavler.

Rehabilitering og en anerkendende tilgang er vores udgangspunkt. Vi arbejder ud fra metoder som TEACCH og KRAP.

Læs mere om vores faglige metoder og tilgange.

Kontaktoplysninger

Rikke Greve Wilkens

Rikke Greve Wilkens

Afdelingsleder

Kirkevej


24 67 61 26
Stina Bjergard Arildslund

Stina Bjergård Arildslund

Afdelingsleder

Kirkevej


21 49 37 61
APPFWU01V