Skip til primært indhold

VISO leverandør

Vi er VISO leverandør og udfører specialrådgivning og udredninger i hele landet

Rådgivning og udredning gennem VISO er gratis

Både borgere, pårørende, kommuner, regionale, kommunale og private sociale tilbud kan bede VISO om rådgivning. Rådgivning og udredning gennem VISO er gratis. VISO er den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på socialområdet. Det er Socialstyrelsen, der godkender, hvilke sociale tilbud, der kan blive leverandør af VISO-ydelser.  

Vi leverer VISO ydelser indenfor voksenområdet og inden for børneområdet.

Læs mere om VISOs ydelser på VISOs hjemmeside

Autismecenter Syddanmark

Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart


99 44 29 29
APPFWU02V