Skip til primært indhold

Støtte efter § 85 til borgere i eget hjem

Individuel støtte til borgere i eget hjem tilbydes i Ringe, Odense, Middelfart, Kolding og Kværndrup. Støtten gives efter Lov om Social Service § 85.

Hvem er målgruppen?

Støtten gives til borgere, der har brug for støtte med en rehabiliterende og autismepædagogisk tilgang og som samtidig kan bo selvstændigt i egen bolig.

Støtten er individuel og rehabiliterende

Støtten er tilpasset den enkelte og antallet af støttetimer aftales individuelt for den enkelte borger. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte borgers individuelle behov og ønsker. Tilgangen er rehabiliterende, anerkendende og ressourcefokuseret. 

Læs mere om vores faglige metoder og tilgange.

Anne-Mette Sørensen

Anne-Mette Sørensen

Vicecenterchef

Autismecenter Syddanmark


30 32 46 21

Autismecenter Syddanmark

Nymarksvej 131, 7000 Fredericia


99 44 29 29
APPFWU01V