Skip til primært indhold

Pårørendesamarbejde

Autismecenter Syddanmark ønsker et samarbejde med pårørende, der bygger på dialog, gensidig respekt og forståelse for hinanden. Vi opfatter pårørende som en ressource og som en vigtig kilde til viden om borgerne. Vi prioriterer at have et godt samarbejde med pårørende, både når det går godt og når noget er svært.

Samarbejdet med pårørende tager udgangspunkt i den enkelte borgers og pårørendes behov og ønsker. Inddragelse af pårørende sker efter dialog og ønsker hos både borgere og pårørende. Hvor det er relevant deltager pårørende i gennemgangen af borgerens plan og mål på ’Individuel-plan-møder’ sammen med den kommunale sagsbehandler, medarbejdere og afdelingsleder.

Ved Autismecenter Syddanmark lægger vi vægt på at have et miljø, hvor pårørende føler sig velkomne. Det er dog bedst for borgerne, at besøgene bliver aftalt i forvejen. Som pårørende er du også velkommen til at aftale et møde/en samtale efter behov.

Borgernes pårørende er personer, der har et nært forhold til borgeren. Det vil oftest være familie som forældre, søskende, partner eller børn. Pårørende kan også være én, der ikke er i familie, men har et nært forhold til borgeren.

Flere af afdelingerne i Autismecenter Syddanmark har faste årlige traditioner for arrangementer med pårørende. Læs mere om arrangementer under de enkelte afdelinger

Ved Autismecenter Syddanmark er der pårørenderåd, der holder møde mindst 4 gange årligt.

Æblehaven har erstatningsrådet med pårørende. Det hedder et erstatningsråd, fordi de pårørende er som en erstatning for borgenes stemme, da borgerne på Æblehaven ikke har kompetencer til at deltage i et brugerråd. Erstatningsrådet holder møde mindst 2 gange årligt.

Læs mere om erstatningsrådet i beskrivelsen om Æblehaven.

Autismecenter Syddanmark

Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart


99 44 29 29
APPFWU02V