Skip til primært indhold

Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager sundhedsfaglige tilsyn på tilbud på det sociale område. 

Tilsynene indeholder elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale. Tilsynene anvender en række målepunkter som rettesnor for besøget.

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog tilsyn på Autismecenter Syddanmark, afdeling Æblehaven d. 14. januar 2020.

Læs resume af tilsynsrapporten

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor hele tilsynsrapporten fra besøget på Æblehaven også kan findes.

APPFWU02V