Skip til primært indhold

Bihuset Aflastning

Bihuset Aflastning er et aflastningstilbud for børn og unge med autisme. Et godt samarbejde med de pårørende er vigtigt for os. Bihuset modtager børn og unge med en diagnose inden for autismespektret og har pladser efter Barnets Lov § 43, stk. 1. nr. 6 og Lov om Social Service §107.

Fokus på trivsel

At få børnene og de unge til at trives er vores fokus. Mange børn og unge er glade for at komme i huset, hvor de finder venner på tværs af det miljø, de kommer fra. Vi tager de særlige hensyn, som børnene har brug for.

Hvordan er de fysiske rammer?

Bihuset Aflastning har 12 pladser, der bliver benyttet af cirka 48 børn og unge. Pladserne er opdelt i fire grupper efter funktionsniveau, individualitet og alder. 

De fysiske rammer

Huset er opdelt i to grupper, der er to køkkener, tre stuer og tre små rum med computer og playstation. Værelserne er små, og børnene trives med den ro, de små rum giver. Der er mulighed for at være alene eller bare et par stykker sammen i en lille stue. Der er også mulighed for at være flere sammen i de store stuer. I kælderen er der etableret motorikrum og en "slyngelstue" med diverse spillemuligheder for de store.

Hvordan er omgivelserne?

Bihuset Aflastning ligger på en lille vej i den yderste del af Odense Centrum. Vi har en stor legeplads, en mindre gård og en legeplads, der er lukket af bygninger på alle fire sider. Vi har to trampoliner, en gynge, basketballkurv, fodboldmål og cykler i mange størrelser.

Hvordan er hverdagen?

Ro og forudsigelighed i hverdagen.

Morgenen forløber med morgenvækning og med god tid til at spise morgenmad. Børnene og de unge bliver hentet med taxa og bliver kørt til skole og børnehave. På hverdage er der ofte flere aktiviteter i huset. Det kan være leg på legeplads, trampolin eller ved computeren. Vi har også tilbud om kreativitet, musik, motorikrum med kuglebad og løbebånd. Børnene hjælper med små opgaver, som at tømme opvaskemaskine, lave mad, dække bord og smøre madpakke. Nogle skal have hjælp til hygiejne. Hjælpen er individuel, da børnenes funktionsniveauer er meget forskellige.

Hvordan er maden?

Vi har en kostpolitik om at maden skal være sund og varieret. Børnene har mulighed for at komme med ønsker til aftensmaden, og på børnenes fødselsdag må de bestemme menuen. Hvis et barn har brug for specialkost, så skal forældrene sørge for at maden til barnet. 

Aktiviteter i weekenderne

Weekenderne kan byde på en tur i skoven, til stranden eller bare en lille tur ud at fodre ænderne i lokalområdet. Turene er tilpasset børnenes og de unges behov og ønsker. Vi giver rammer, der giver børnene og de unge mulighed for at skabe og dyrke venskaber. Der er sodavand lørdag aften og rundstykker søndag morgen.

Hvordan arbejder personalet?

En individuel og humanistisk tilgang

Du kan forvente at medarbejderne tager udgangspunkt i børnene og de unges ønsker og ressourcer.

Vi ønsker at støtte op om det enkelte barn/den unge i samarbejde med forældre, pårørende og barnets/ den unges dagtilbud. Det gør vi med udgangspunkt i menneskelig forståelse, omtanke, indføling og faglig indsigt. Vi har en humanistisk anskuelse, hvor vi lægger vægt på, at den enkelte har værdighed og selvbestemmelse. Gennem pædagogisk støtte forsøger vi, at hjælpe barnet/ den unge til at falde til i Bihuset. Vi overvejer nøje hvilke pædagogiske elementer, der passer til den enkelte og vi sammensætter en indsats, der gør, at barnet/ den unge kan overskue at komme i aflastningstilbuddet ud fra viden og observationer.

Et forudsigeligt miljø og individuelle løsninger

Vi støtter bl.a. ved at giver et meget forudsigeligt miljø. Vi arbejder meget struktureret og finder individuelle løsninger til de udfordringer der kan opstå med mange forskellige børn og unge, der kommer i huset. Personalet er meget omstillingsparate og skal besidde en stor portion indlevelsesevne.

Rehabilitering og en anerkendende tilgang er vores udgangspunkt. Vi arbejder udfra metoder som TEACCH og KRAP. Læs mere om hvordan vi arbejder, klik her

Samarbejdet med pårørende

Forældre er altid velkomne i Bihuset Aflastning. Det er en stor hjælp til de andre børn, at man på forhånd aftaler besøget med personalet. Vi håber, forældre vil betragte os som medspillere i barnets/den unges udvikling. Pårørendepolitikken i Bihuset Aflastning har til formål, at sikre et godt samarbejde mellem børnenes pårørende, personalet og ledelsen.

På Bihuset definerer vi et godt samarbejde, som et samarbejde der bygger på dialog, gensidig respekt og forståelse for hinandens synspunkter, viden, behov og vanskeligheder. Udgangspunktet for samarbejdet er den enkeltes behov og ønsker.

Personalet har kontakt med pårørende via kontaktbogen. Vi bruger e-mail eller telefon, når der er behov for det.

Pårørende er altid velkomne til at komme i huset eller ringe til os og kan altid aftale et møde med barnets/ den unges kontaktperson i huset.

Vi prioriterer at have et godt samarbejde med de pårørende, både når det går godt og når noget er svært.

Kontaktoplysninger

Anja Munk

Anja Munk

Afdelingsleder

Bihuset, Aflastning


30 43 31 74
APPFWU01V