Skip til primært indhold

Viden i Praksis - kursusafdeling

Viden i Praksis – WeKnowHow er en kursusafdeling under Autismecenter Syddanmark. Som deltager på et kursus hos os får du helt konkrete værktøjer, der kan anvendes i din hverdag, og du bliver i stand til at skabe forandringer i praksis. 

Kurserne er praksisorienterede

Vi lægger stor vægt på at koble den teoretiske viden til redskaber, metoder og strategier, som er anvendelige i daglig praksis. Vi tilstræber, at alle kursister opnår ’hands on’ erfaring med de præsenterede metoder, da det er vores erfaring, at dette gør det nemmere at implementere den nye viden i daglig dagen efterfølgende.

Læs mere om kurser og tilmelding her.

Hvilket udbytte får jeg som deltager?

Som deltager på et kursus hos os får du helt konkrete værktøjer, der kan anvendes i din hverdag. Efter et kursus bliver du i stand til at skabe forandringer i praksis. 

Underviserne har praksiserfaring og stærke formidlingsevner

Læs mere om underviserne her.

Omfattende erfaring og godkendt VISO leverandør

Autismecenter Syddanmark består af 5 afdelinger med ca. 150 borgere med autisme og komplekse følgetilstande. Derudover har vi én afdeling, der er specialiseret i medfødt og erhvervet døvblindhed.

Som godkendt VISO leverandør yder vi specialrådgivning, pædagogiske udredninger og psykologiske udredninger i hele landet. Det gør vi både på voksen- og børneområdet. Vi er godkendte VISO leverandører på både autismeområdet og inden for opmærksomhedsforstyrrelser. 

Specialdesignede temadage og kurser

Temadage og kurser kan designes specielt til jer. Hvis I planer om en temadag eller et kursus, så kontakt os.

Læs mere om specialdesignede temadage og kurser her.

Supervision og vejledning

Vi kan også tilbyde supervision, vejledning og undervisning, der er individuelt tilrettelagt efter netop jeres ønsker.

Læs mere om supervision og vejledning her.

Kontaktoplysninger

Afdelingsleder Kirsten Tastesen

Kirsten Dyrendal Tastesen

Afdelingsleder


30 36 09 46

Autismecenter Syddanmark

Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart


99 44 29 29
APPFWU01V