Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkAutismecenter Syddanmark


Autismecenter SyddanmarkpilAfdelingerpilBihuset botilbud - Roesskovsvej

Bihuset botilbud - Roesskovsvej

bihuset

 


Fotograf Signe Weber Nielsen

 

Bihuset Roesskovsvej er et botilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor det autistiske spektrum, herunder infantil autisme, atypisk autisme og asperger syndrom. Bihuset modtager børn og unge i alderen op til 18 år.

Boligen og pladser

Bihuset har 18 pladser og ligger i udkanten af Odense ved siden af Enghaveskolen, der er en specialskole for børn med autisme. Bihuset Roesskovsvej ligger på en skrånende grund omgivet af en mindre skov. Huset er delt i tre grupper med seks værelser i hver. Hver gruppe har køkken, stuer, udestuer og badeværelser. I husets underetage er der mødelokale og motionsrum.
Bihusets grund er indhegnet og har en legeplads med gynger og legeredskaber samt en skovlegeplads med legehus og balanceredskaber.

Faciliteter

De fleste beboere på døgntilbuddet er tilknyttet Lægehuset Middelfartvej. Medicinering og håndtering af medicin foregår i samarbejde med beboerens praktiserende læge og Børnepsykiatrisk Afdeling på OUH. Specialtandplejen besøger os to gange om året. Hvilken læge, tandlæge, speciallæge eller psykiater der benyttes bliver afgjort i samråd med pårørende.

Kost

Bihuset står selv for indkøb og tilberedning af mad. Et af de pædagogiske mål på Bihuset er at gøre børnene/ de unge selvstændige i almindelige dagliglivsfunktioner. Opgaver som indkøb og madlavning indgår derfor i den pædagogiske træning, hvor vi også tager hensyn til alder og udvikling.

Maden bliver tilberedt i de enkelte køkkener. Vi lægger vægt på en varieret og sund kost, som tilgodeser den enkeltes behov, religion og eventuelle spisevanskeligheder. Hver dag bliver der tilbudt frugt og sund kage, hvorimod slik er begrænset til en lille mængde onsdag og lørdag.

Aktiviteter

Typisk dagsforløb:

  • Skoledagen begynder kl. 8.30.
  • Kl. 14.50 kommer børnene/ de unge hjem fra skole og begynder eftermiddagens aktiviteter.
  • Tilberedningen af aftensmaden begynder kl. 17, og vi spiser kl. 18.
  • Om aftenen er der hygge og afslapning i stuen eller på værelserne.

Pædagogik

På Bihuset har vi hentet inspiration fra forskellige pædagogiske retninger og modeller, hvor TEACCH er den vigtigste model. TEACCH kan oversættes til "Behandling og undervisning af autistiske samt beslægtede kommunikationshandicappede børn".

På Bihuset Roesskovsvej tager vi udgangspunkt i viden og observationer omkring det enkelte barn, når vi planlægger pædagogikken. Her indgår også viden om autisme samt viden om børns udvikling og udviklingshjælp til mennesker med autisme.

Vi tilstræber, at pædagogikken skal være dynamisk og positiv. Vi vil gerne tage individuelle hensyn, komme med nye ideer og forbedre barnets udvikling i respekt for de hindringer, autismen medfører.

Brugerindflydelse

Indflydelse på livet i Bihuset, afhænger af den enkeltes evne til at forstå og tage del i fælles beslutninger. Den enkelte bliver inddraget mest muligt i daglige valg.

Samarbejdet med forældre og pårørende

På Bihuset lægger vi vægt på et åbent og positivt samarbejde med  forældre og pårørende. Vi ønsker at forældre og pårørende opfatter personalet som medspillere i opdragelsen og udviklingen af deres barn. Dette kræver god kommunikation og forståelse fra begge parter, og det kræver også overbærenhed i forhold til eventuelle misforståelser, menneskelige fejl eller forglemmelser.

Kontakt med forældre

Forældre er velkomne til at ringe til os og barnet. Telefonkontakt fra barn til forældrene aftales på forhånd. Barnet/ den unge eller forældrene står selv for udgiften til mobiltelefon, Skype eller andre kommunikationsredskaber.

Børnenes transport til forældre og andre pårørende er ikke en del af Bihusets tilbud. Det gælder både betalingen af transport og eventuel ledsagelse.


Siden er sidst opdateret 16-5-2019
Børne- og Autismecenter