Skip til primært indhold

Job på Nymarksvej

Lige nu har du en enestående chance for at blive en del af et nyt team på et helt nyt, højt specialiseret botilbud for unge og voksne med autisme. Nymarksvej åbner i efteråret 2024.

Alt hvad der foregår i Autismecenteret tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og med udgangspunkt i den nyeste faglige viden.

Erfaringen og fagligheden findes allerede i Autismecenteret, men vi har brug for nye medarbejdere, som skal være med til at opbygge de arbejdsgange, den gode kultur, trygge rammer og alt det andet, som tilsammen udgør et godt botilbud og en god arbejdsplads.

Nymarksvej er bygget ud fra den nyeste viden på autismeområdet fx i forhold til indretning, farver, støjdæmpning og belysning og både arkitektur og design understøtter det gode liv og den socialfaglige indsats.

Den socialfaglige indsats er det absolut vigtigste i samarbejdet mellem borger og medarbejder. Det særlige ved Nymarksvej er, at her kan du som medarbejder mærke, at der er tænkt over tingene. De fysiske rammer understøtter din faglige indsats, og arbejder sammen med dig i det vigtige arbejde med at skabe de bedste rammer for trivsel og udvikling for borgerne på stedet.

Vi klæder nye kolleger godt på

Det stiller store krav til medarbejdernes menneskelige og faglige evner at arbejde med borgere med autisme. For at komme godt fra start, bliver alle nyansatte, uanset faglig baggrund, klædt på til opgaven ved at gennemgå Autismecenter Syddanmarks obligatoriske kursus i grundlæggende autismeviden – en velafprøvet praksis, som har fungeret på Autismecenter Syddanmark i mange år.

Der vil være særlig fælles intro for nye medarbejdere i de første 14 dage af ansættelsen, inden borgerne flytter ind, og efterfølgende en løbende færdiggørelse af den interne autismeuddannelse.

Vil du arbejde på Nymarksvej?

Vi er i gang med at sætte det helt rigtige, tværfaglige hold til Nymarksvej, så vi ansætter i den kommende tid nye kolleger fra flere forskellige faggrupper. Vi søger både pædagoger, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og en sygeplejerske. Vi sammensætter vores teams, så de forskellige kompetencer kommer den enkelte borger til gode.

Vi søger også en pedel og personale til vores køkken.

Henriette Lund

Henriette Lund

Afdelingsleder

Nymarksvej


40 19 73 77

Maiken Lindved Bro

Afdelingsleder

Nymarksvej


21131080
APPFWU01V