Skip til primært indhold

Nymarksvej

Region Syddanmarks nye autismetilbud åbner i oktober 2024. Siden her er midlertidig. Når Nymarksvej er åbnet, vil du kunne læse mere om botilbuddet og hverdagen her på hjemmesiden.

Nymarksvej i Fredericia er et botilbud for unge og voksne med autisme, der har gavn af en autismepædagogisk tilgang i et miljø med forudsigelighed og genkendelighed.

Botilbuddet er højt specialiseret og rammerne er tilrettelagt efter den nyeste viden på autismeområdet med fleksibilitet, stressdæmpende farver og materialer, fokus på støjregulering og lydisolering.

På Nymarksvej er der både midlertidige og længerevarende botilbud (§107 og §108) og et aktivitets- og samværstilbud (§104).

Midlertidige botilbud Nymarksvej 141 (§107)

Tilbuddet på Nymarksvej 141 er et botilbud, hvor normalt begavede unge og voksne med autisme og en eller flere tillægsdiagnoser kan bo i kortere eller længere tid, indtil de er klar til at flytte tilbage i egen bolig (§107). Tillægsdiagnoserne kan fx være selvskadende adfærd, OCD, angst, ADHD eller depression.

Der er 7 lejligheder på Nymarksvej 141.

Længerevarende botilbud på Nymarksvej 135 og 139 (§108)

Tilbuddet på Nymarksvej 135 og 139 er et længerevarende botilbud til unge og voksne med autisme (§108) og en eller flere tillægsdiagnoser.

Der er 14 lejligheder på Nymarksvej 135 og 139.

En hverdag med genkendelig struktur

Når Nymarksvej åbner i efteråret 2024 bliver hverdagen for borgerne præget af struktur og genkendelighed. Vi planlægger dagligdagen ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger.

Vi etablerer også et borgerråd, hvor der skal holdes ugentlige fællesmøder og hvor borgerne kan komme med ønsker fx til fællesarrangementer og ture.

Der er personale på botilbuddet døgnet rundt. Der er en rådighedsvagt og en sovende nattevagt.

Hvordan arbejder vi?

Borgerne på Nymarksvej kommer til at få stor indflydelse på deres eget liv og vi kommer til at arbejde systematisk med støttet selvbestemmelse. Det betyder, at vi støtter borgeren i at foretage egne valg.

Vores pædagogiske grundlag tager sit afsæt i den anderkendende metode TEACCH, hvor rammen for hverdagen og forudsigelighed er vigtige elementer. Vi arbejder med KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Pædagogik), som har fokus på at skabe udvikling ud fra en nysgerrig og undersøgende tilgang og Low Arousal, som er en konfliktnedtrappende metode.

Derudover arbejder vi med udviklingsbeskrivelser og sensoriske udredninger.

Vores samarbejde med borgeren kommer til at tage udgangspunkt i den enkelte borger og Autismecenter Syddanmarks kerneopgave:

”Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb styrker vi den enkeltes selvbestemmelse og selvhjulpenhed. Det gør vi for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv.”

For den enkelte betyder det, at vi altid:

  • Tager afsæt i ressourcer og udviklingsmuligheder
  • Fokuserer på drømme og håb
  • Hjælper med at træffe valg på egne præmisser
  • Spotter det udviklingspotentiale, som giver mening og er motiverende

Samarbejde med forældre og pårørende

Forældre og pårørende er vigtige samarbejdspartnere for os – særligt i forhold til den enkelte borgers udvikling, og det er vigtig for os, at man som pårørende kommer til at føle sig velkommen på Nymarksvej.

Forældre og pårørende vil blive inviteret til pårørendemøde for alle pårørende ved Autismecenter Syddanmark en gang om året. Der bliver også oprettet et pårørenderåd på Nymarksvej, som pårørende kan deltage i.

Autismecenter Nymarksvej som det kommer til at se ud fra oven. Illustration: Weinberg Architects

Nymarksvej ligger lige i udkanten af Fredericia med let adgang til både naturen og byen. Illustration: Weinberg Architects

Henriette Lund

Henriette Lund

Afdelingsleder

Nymarksvej


40 19 73 77

Maiken Lindved Bro

Afdelingsleder

Nymarksvej


21131080
APPFWU01V