Skip til primært indhold

Til kommunale sagsbehandlere

Hvis I ønsker at finde ud af, om vi kan give det rigtige tilbud til en borger, så er I altid velkomne til at kontakte os.

I er velkomne til at tage kontakt

Ønsker I at finde ud af, om vi kan give det rigtige tilbud til en borger, så er I altid velkomne til at kontakte regionens matchningsteam på tlf. 29201067 eller vicecenterleder ved Autismecenter Syddanmark Anne-Mette Sørensen på tlf. 30324621.

Indskrivning

Når du som kommunal sagsbehandler eller børne-ungerådgiver har anmodet om et tilbud til en borger, samarbejder vi i matchningsprocessen for at finde det rigtige tilbud til borgeren. Her er link til anmodningsportalen.

Behov, indsats og takst

I Region Syddanmark afhænger taksten for borgeren af borgerens behov. I dialog med den kommunale sagsbehandler præciseres borgerens behov og den pædagogiske indsats. Derefter aftaler vi en takst, der passer til behov og indsats. Vi følger løbende op på borgerens behov, indsatsen og taksten for at sikre sammenhængen.

Læs mere om Region Syddanmarks takststruktur her og læs her om taksterne ved Autismecenter Syddanmark.

Vores samarbejde fortsætter, når borgeren er indskrevet

Vi prioriterer at have et godt samarbejde med kommunale sagsbehandlere og børne-ungerådgivere, både når det går godt og når der er udfordringer.

Vi samarbejder gennem handleplansmøder og statusmøder, og har dialog, hvis der er væsentlige ændringer i borgerens behov. Vi arbejder altid med udgangspunkt i den kommunale bestilling.

Vi arbejder med en rehabiliterende tilgang, der  betyder, at vi har fokus på borgernes muligheder for udvikling og vedligeholdelse samt på mulighederne for en mindre indgribende indsats. Det betyder også, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, ressourcer og udfordringer.

Vi anvender de pædagogiske metoder, der er relevante for den enkelte borger og vi arbejder ud fra Den Danske Kvalitetsmodel.

Autisme og døvblindhed er vores specialer

Specialområderne for Autismecenter Syddanmark er autisme og døvblindhed.

Autismecenter Syddanmark består af flere afdelinger, med hver deres målgruppe indenfor autisme og døvblindhed.

Autismecenter Syddanmark har botilbud, dagtilbud, aflastning og giver individuel støtte til borgere i eget hjem. Autismecenter Syddanmark leverer også rådgivning, supervision og undervisning til kommuner, institutioner og andre, der arbejder med autisme.

Anne-Mette Sørensen

Anne-Mette Sørensen

Vicecenterchef

Autismecenter Syddanmark


30 32 46 21
APPFWU01V