Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkAutismecenter Syddanmark

Holmehøj

Holmehøj er et tilbud til voksne med autisme og består af 2 huse med i alt 16 lejligheder. Borgerne har autisme, autismelignende træk eller andre udviklingsforstyrrelser der gør, at de profiterer af en autismepædagogisk tilgang i et miljø med struktur og genkendelighed.

Det betyder blandt andet, at de har:

  • Mangelfuld forståelse for deltagelse i socialt samspil
  • Omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation
  • Udtalte begrænsninger i forhold til aktiviteter og interesser ofte med stereotype adfærdsmønstre til følge.

Borgerne har behov for et specialiseret behandlingstilbud for, at få den nødvendige støtte og vejledning.

Boligen og antal pladser

Holmehøjvej består af Hus B og C, der hver har otte lejligheder. Lejlighederne er på cirka 40 kvadratmeter og har tekøkken, bad og toilet samt egen terrasse. Der er fællesarealer som stue og opholdsrum samt køkken. Det er et hjemligt miljø, hvor borgernes interesser bliver tilgodeset.

Kost

Borgerne betaler til en fælles kostordning i afdelingerne. Borgerne har på skift en hjemmedag, hvor de i samarbejde med personalet, står for tilberedning af aftensmaden. Vi har en kostpolitik om, at maden skal være sund og varieret.

Holmehøj, Hus B

Aktiviteter

Dagligdagen er tilrettelagt i en genkendelig struktur, og det er med til at give ejerskab og tryghed i hverdagen.

Portræt af Britt eller Martin, som bor på Holmehøj.

Borgerne har mulighed for at gå i en intern klub hver mandag aften. Klubben ligger på Centrumværkstedet og her bliver der tilbudt aktiviteter som sang og musik, højtlæsning, videofilm, tegning og maling. Borgerne bliver, så vidt det er muligt, tilbudt en årlig fælles sommerferie. Borgerne betaler selv udgifterne til kost, logi, transport og aktiviteter. Ledsagelse til ture for små grupper af borgere kan tilbydes i begrænset omfang. Vi har nogle faste årlige traditioner: Sct. Hans fest, efterårsfest, julehygge i Hus B og påskehygge i Hus C med pårørende.

Omgivelser

Der er en sansesti ved Holmehøjvej, der kaldes kærlighedsstien. Stien går langs bygningerne og langs stien er der flere ting, man kan røre ved, musikinstrumenter i træ, træstammer til balanceøvelser, en gynge samt en trampolin. Ved Holmehøj er der også en lille samling af træer med en bålplads. Borgerne støttes i at bruge nærmiljøets muligheder. Flere af borgerne har fastlagte fritidsaktiviteter i ugens løb.

Regelmæssig fysisk udfoldelse i form af for eksempel løb, svømning, gymnastik og cykling bliver planlagt sammen med den enkelte. Aktiviteterne foregår oftest i små grupper eventuelt på tværs af afdelingerne. I Ringe er der svømmehal, motionscenter, kirke, bowling, rideklub, biograf, museum, bibliotek, café, pub, pizzeria og meget mere.

Pædagogik

Vi arbejder med udgangspunkt i de pædagogiske metoder TEACCH og KRAP. Læs mere om metoderne. Vi har en individuel tilgang til den enkelte og bruger individuelle støttesystemer; social stories, boardmaker, procesbeskrivelser, konkreter samt billeder og tekst. Vi formulerer mål og delmål for borgeren i samarbejde med borger og sagsbehandler samt i dialog med forældre/pårørende. Vi arbejder med vidensdeling og gensidig opkvalificering på tværs af husene.

Brugerindflydelse

Borgerne har selv- og medbestemmelse i forhold til deres eget liv i det omfang, som borgerne formår. Den enkelte borger samarbejder med personalet og pårørende om sin egen udvikling.
Vi holder ugentlige borgermøder, hvor den enkelte har mulighed for at få indflydelse på hverdagen. For nogle borgere foregår borgermødet som en individuel samtale.

Samarbejdet med pårørende

Vi lægger vægt på, at have et miljø, hvor pårørende føler sig velkommen. Det er dog bedst for borgerne, at besøgene bliver aftalt i forvejen. Pårørende er også velkomne til at aftale et møde/samtale efter behov. Der holdes pårørendemøde to gange om året samt et julearrangement i Hus B og et påskearrangement i Hus C, som forældre og pårørende bliver inviteret til. Ved ’Individuel-plan-møder’ deltager pårørende, den kommunale sagsbehandler, andre fagpersoner, medarbejdere og afdelingsleder.

Pårørenderåd

På Holmehøj og Kirkevej har vi et pårørenderåd, som omfatter pårørende til borgerne på disse matrikler. Pårørenderådet holder møde ca 4 gange om året. Læs yderligere om pårørenderådet


Siden er sidst opdateret 26-4-2019