Skip til primært indhold

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager sundhedsfaglige tilsyn på tilbud på det sociale område. 

Tilsynene indeholder elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale. Tilsynene anvender en række målepunkter som rettesnor for besøget.

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog tilsyn på Æblehaven d. 27. juni 2019, her er et resume fra besøget. 

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerhed på styrelsens hjemmeside.

 

Kontaktoplysninger

Lene Stentoft

Lene Stentoft

Leder for Kvalitet og Udvikling

Autismecenter Syddanmark


99443197

Autismecenter Syddanmark

Teglgårdsparken 36, 5500 Middelfart


99442929
APPFWU01V