Skip til primært indhold

Individuel støtte til borgere efter § 85

Individuel støtte til borgere i eget hjem tilbydes i Odense, Middelfart, Kolding samt Faaborg- Midtfyns kommune. Støtten gives efter Lov om Social Service § 85.

Støtten gives til borgere, der har brug for støtte med en rehabiliterende og autismepædagogisk tilgang og som samtidig kan bo selvstændigt i egen bolig.

Støtten er tilpasset den enkelte og antallet af støttetimer aftales individuelt for den enkelte borger. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte borgers individuelle behov og ønsker. Tilgangen er rehabiliterende, anerkendende og ressource fokuseret.

Læs mere om vores faglige metoder og tilgange

 

Anne-Mette Sørensen

Anne-Mette Sørensen

Vicecenterchef

Autismecenter Syddanmark


30 32 46 21
APPFWU02V