Skip til primært indhold

Individuel støtte til borgere efter § 85

Individuel støtte til borgere i eget hjem tilbydes i Odense, Middelfart, Kolding samt Faaborg- Midtfyns kommune. Støtten gives efter Lov om Social Service § 85.

Støtten gives til borgere, der har brug for støtte med en rehabiliterende og autismepædagogisk tilgang og som samtidig kan bo selvstændigt i egen bolig.

Støtten er tilpasset den enkelte og antallet af støttetimer aftales individuelt for den enkelte borger. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte borgers individuelle behov og ønsker. Tilgangen er rehabiliterende, anerkendende og ressource fokuseret.

Læs mere om hvordan vi arbejde

Butikken er på Algade 76 i Ringe. I butikken sælges varer, som borgerne har produceret på Centrumværkstedet.

APPFWU01V